Az egyesületről | Adományok | Hírek | Írások | Zarándoklatok | GalériaA Széphavasi Szentlélek kápolna búcsús 2021. május 24.A pünkösdi zarándokút 2021. évi programja közvetlenül letölthető pdf formátumban innen.


Védett virágok
Kétlevelu sarkvirág

A kétlevelu sarkvirág erdokben és réteken egyaránt eloforduló kosborfajunk.
Boldogasszony papucsa

Hargita megyében még nyílik Európa legnagyobb orchideafaja! A 25-50 cm magas, látványos virágú évelo növény bükkösökben, luc - és erdei fenyvesekben fordulhat elo, foleg domboldalakon vagy vízmosások partján. A növényfaj állománya nagyon kicsi, emiatt szigorú védettséget élvez, mind a nemzeti, mind az európai uniós törvénykezés értelmében! Csodáljuk meg, fotózzuk le, de semmiképpen se szedjük le, ha találkozunk vele!
Zergeboglárt - pünkösdi rózsa

A nedves kaszálóréteken pompázik megyénk egyik ritka növényfaja a zergeboglár, vagy ahogy a helyi lakosok ismerik a pünkösdi rózsa. A zergeboglárt a Hargita Megyei Tanács 162/2005-ös határozata a védett növények között sorolja fel. Emellett a kihalással fenyegetett fajok listájában, a Vörös listában is szerepel. Ne szedjük le a virágokat, hanem csodáljuk és fotózzuk!

2019-as pünkösdi zarándoklat a Széphavas-i Szentlélek kápolnáhozA pünkösdi zarándokút 2019. évi programja közvetlenül letölthető pdf formátumban innen .

2018-as pünkösdi zarándoklat a Széphavas-i Szentlélek kápolnáhozA pünkösdi zarándokút 2018. évi programja közvetlenül letölthető pdf formátumban innen .
Széphavas-i Szentlélek kápolna 2017. évi búcsúünnepe
A pünkösdi zarándokút programja innen közvetlenül letölthető pdf formátumban.

2016 május 16, Pünkösdhétfő2016-ban, a tavalyihoz hasonlóan kerül megrendezésre a Széphavasi Szentlélek kápolna búcsúünnepe.
A kápolnánál 13 óra körül kezdődik az ünneplés. A szertartást az aranymisés Berszán atya celebrálja.

A mostani ünnepen sor kerül a kápolna mellé emelt harangláb harangjának felszentelésére is.
A 2016-os évi

ŐSEINK ÚTJÁN BARÁTI KÖRREL


szervezett pünkösdi zarándokút programja ide kattintva tekinthető meg,
és innen közvetlenül letölthető.
- no title specified

MEGHÍVÓ

 

A XVI. kerület civil szervezetei, a kerületi Magyarok Szövetsége és a Széphavas Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt a XVI. kerület Veres Péter út 79. szám alatti Krisztina Hotelben 2016. február 6-án 16 órakor Molnár V. József, kerületünk polgárának köszöntésére, aki 2016. január 22-én a Magyar Kultúra napján, 19 társa mellett ünnepélyes keretek között átvette a Magyar Kultúra Lovagja rangos kitűntetést.

Köszöntőt mond: Dr. Széles Ottó a Széphavas Egyesület titkára.

Ezen alkalomból az ünnepelt, Vitéz Lovag Molnár V. József előadást tart, melynek címe:

 

A TEREMTŐ HÁZÁTÓL A TEREMTŐ HÁZÁIG

 

 

MOLNÁR V. JÓZSEF

A Magyar Kultúra Lovagja

A Széphavas Egyesület és a Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Egyesület nevében vitéz lovag Szilágyi Árpád  felterjesztette Molnár V. József néplélek kutatót a Magyar Kultúra Lovagja címre, melyet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány adományoz.

Az alapítványhoz a 2015. évi pályázatra társadalmi szervezetek és önkormányzatok 206 személyiség elismerésére tettek javaslatot. Az Alapító Lovagok és a Kultúra Lovagrendje 11 országból felkért 156 tagja a lovagias tetteket értékelte, amely alapján a kuratórium 2015. november 29-én meghozta döntését. Örömmel vettük tudomásul, hogy a Tanácsadó Testület javaslata alapján Molnár V. József jelölését elfogadta az alapítvány kuratóriuma. 

Lovagias tettek:

Molnár V. József néplélek kutató a Somogy megyei Marcaliban született kispolgári családba. 

1956-ban az ELTE Bölcsész Karának hallgatójaként az egyetem forradalmi diákbizottságának egyik vezetője, november 4-e után az Október 23 című lap szerkesztője. Újságíró szakos egyetemi hallgatóként részt vett a budapesti harcokban. Ezért később 3 év börtönre ítélték. Szabadulása után nyomdász, majd később avantgard festő lett. Életében nagy fordulót jelentett, mikor alaposabban megismerkedett az őskori ember barlang-rajz művészetével. Ekkor ismerte fel az ősképek jelentőségét és rendszerét. Ezt a formavilágot és a lényegét adó tartalmat nevezte el szerves, vagy természetes műveltségnek. Csak 1999-ben szerezhetett diplomát. Munkásságában lényeges változást hozott az ősképek rendszerének felismerése, a gyermekrajzok elemzése, kép, szó és játékvilágának összegzése, majd megjelenítése. Így lesz ő az ifjúság nevelője. Előadásokat tart, zarándoklatokat, táborokat szervez, műhelyeket teremt. Megszervezi az Örökség Népfőiskolát és a Magyar Hagyomány Műhelyét. 2010-ben Magyar Örökség Díjjal tűntették ki. Elkötelezettségét szimbolizálja, hogy lelki-szellemi irányításával újjáépült az erdélyi Gyimesekben a Széphavasi Szentlélek Kápolna, az ősiség szentéjének helye.

Őszinte köszönetünket fejezzük ki Jóska bácsinak a Magyar Kultúra érdekében kifejtett életművéért: barátai, tanítványai, tisztelői és előadásainak népes hallgatósága.Széphavas-i Szentlélek kápolna búcsúünnepe

2015 május 25, Pünkösdhétfő


Idén is a tervek szerint három felől közelítenék meg a zarándokok a kápolnát:

Ciherek szádából indulás 10,30-kor, pihenőkkel

Fügés tetőről indulás 10,45-kor

Csíkszépvízi templomtól indulás 9, 15-kor


Ciherek száda – Széphavas: kb. 5 km, 450 m szintkülönbség

Gyimesi hágó – Széphavas: kb. 3,5 km, 200 m szintkülönbség

Csíkszépvíz – Széphavas, a Pogány-havason át: kb. 9 km, 600 m szintkülönbség


Kezdés: kb. déli 1 órakor

  1. Antal Imre és zenészei fogadják az érkezőket

  2. A komjáti (Felsőlok) hívek imaórájába kapcsolódunk bele

  3. A plébános üdvözlő szavai

  4. Moldvai csángók Szentlélek hívó éneke


Szentmise: kb. 14 órakor, amelyet a környék papjai celebrálnak.


A szentmise után vidám együttlét, amennyiben az időjárás lehetővé teszi.

Közremüködnek:Antal Imre és a zenészek.


A faluban lehetőség lesz étkezni, pl. A Skigyimes panziónál térítés ellenében.

Perselyadományaik a búcsú kiadásaira lesznek fordítva.

A SZENTLÉLEK GYŐZHETETLEN EREJE

MEGHÍVÓ

Előadás a teremtő által csodával kijelölt három szent hely és kápolna történetéről és szerepéről

Hasznos-Fallóskút,

Gyimesi Széphavas és a

budai Szent Anna réten felépítendő Engesztelő Kápolna

története és szerepe a Kárpát Haza keresztény magyarságának életében és felemelkedésében

Előadó:

Molnár V. József

Jóska bácsi a mátyásföldi egyházközösség tagja, néplélekrajz kutatóAz előadás időpontja: május 17. (vasárnap)

16 óra

Az előadás helye:Mátyásföldi Katolikus Közösségi Ház

Budapest, 16. ker. Pilóta u. 27.Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Újra felépült a Hazafiság Őrtornya

Kápolna szentelés a Széphavason 2014. pünkösd hétfőjén

 

A Hazafiság Őrtornyának nevezi a legnagyobb székely Orbán Balázs a Gyimesekben,  Széphavason épült a Szent Léleknek szentelt kápolnát. „1744-ben a veszteglő intézetek felállításakor betiltatott a moldovai csángók kijárása; ekként kíméletlen kezekkel tépetett szét azon szent kötelék, mely idegen földön lévő testvéreinket egybefűzé a hazával, és a szentély, a hazafiasság ez őrtornya, összeomlott feledett rommá változott át, azzal egyszersmind elszakíttattak tőlünk a haza emlőin oly szeretettel csüngő testvéreink; de a mostoha idők ne feledtessék el őket, ne, mert a végveszélytől megmenteni, s a szeretet kötelékével újból e hazához csatolni parancsolja az észszerű kötelesség érzete mellett a hazának intőszava is.” (Székelyföld leírása) Jelentem immár újra épült Hazafiság Őrtornya hogy, a szeretet kötelékével újból egymáshoz csatolja szétszóródott magyar testvéreinket, éltető isteni személyünk a Szentlélek által. 2014. június 9-én, pünkösd hétfőn Tamás József püspök atya, erdélyi paptestvéreivel közösen, szentmise keretén belül, kb. négyezer zarándok jelenlétében, megáldotta az adományokból megépült Szent Lélek kápolnát. Ki gondolta volna hosszú évekkel ezelőtt, amikor magányos búcsújáróként, imádságos lélekkel egyedül jártam fel a Széphavasra pünkösd hétfőjén egyszer majd ezrek fognak követni! Igen mert a Szentlélek így akarta. Nem új búcsújáróhely keletkezett, hanem az Isten által a réges-régi korokban megszentelt hely éledt ujjá. Hiszen itt már a középkorban is pálos kolostor állt, három kápolnával, Szentlélek, Szép Szűz Mária, Keresztelő János templomaival. Sőt 1651-ben X. Ince pápa még a kiváltságos oltár búcsúját is megadta nekik.

A kápolnaszentelő búcsúnkra, a magyar testvéri összetartozás jegyében, számos helyről jöttek. A helybeli gyimes-felsőloki búcsújárók az anyaországiaikkal gyalogoltak fel zarándokmenetben Cierek-patakáról Molnár V. Jóska bácsi vezetésével. De nagyon sokan jöttek a Fügés-tető felől is. A felsőlokiak mellett más gyimesvölgyi csángó testvérek is eljöttek, sőt a moldvaiak is itt voltak.  Az anyaországiak között szép számmal megjelentek a kápolnaépítő kalákások és adományozók is, a korábbi évek más zarándokaival együtt. De rengetegen voltak olyanok is, akik most csak először jártak itt a hegyen. Papjaik vezetésével keresztaljak alatt, székely viseletben, búcsús zászlókkal feljöttek gyalogszerrel a Csiki- medencéből Csíkszépvíz, Csíkszentmihály, Ajnád és Csikszentmiklós falvainak zarándokai is.

A szentmise előtt énekek és beszédek hangoztak el, Hárs Klári konferálásával, Antal Imre népi zenekara közreműködésével. Először Orbán Balázs írását olvasták fel a Széphavasról. Utána Vas Nimród felsőloki plébános atya a helybeliek nevében köszöntötte az egybegyűlt sokaságot. Majd Esztány Zsolt építő mondta el gondolatait az építkezés szépségeiről. A kalákások képviseletében Andrikó László következett, aki veretes szavaival,  a kápolnaépítés küzdelmeiről és nehézségeiről is szólt. Ez után Molnár v. József,  néplélek kutató, a Széphavas Egyesület elnöke, mondta el várva várt szavait, melyben megköszönte a sok-sok önkéntes segítséget, melyből megépült a kápolna, majd a Tímár Zsombor gyimesfelsőloki, Ferenczi Tibor csíkszépvízi  polgármesterek következek, végül a sort Magyarország bukaresti nagykövete, Zákonyi Botond zárta.

A beszédek közül elsősorban Molnár v. Józsefnek, a Széphavas Egyesület, most 84 éves elnökének kell kiemelnünk szavait: „Az ember, amikor már saját életútján haza felé ballag, az ember, azt nagyon jóesően veheti tudomásul, hogy él a nemzet-e hazán, és él a világ végezetéig, a teremtő Isten akaratából, a teremtő Isten adta szeretettben, múlhatatlan, hatalmas, legyőzhetetlen szeretetben….. A Jó Isten gondoskodott arról, hogy Jézus hitében a magyarság java megmaradjon és Jézus hitében magyarság java megmaradt. A Földön a Sátán uralkodik, de az Isten akarata felette van, felette lesz az idők végezetéig. Aztán ez a kápolna itt hátul. Csuda hely ez, a világ tetején vagyunk, ezt a helyet is a teremtő Jó Isten jelölte ki arra, hogy a magyarok,  amikor a Szent Lélek hatalmas erővel árad ki ránk, a magyarok itt találkozzanak egymással….. Isten akarata fölötte van a gonoszságnak, mert lám ez a kápolna megépült……. Ez a kápolna áll, mert él magyar e hazában”

Tamás József püspök atya szent beszédében elmondta. „A kápolna a templomnak kicsinyített mása, de mert kisebb mint a templom, azért szentségében nem marad alul, egyenértékűvé válik a templommal. Hiszen úgy a templom, mint a kápolna Istennek hajléka közöttünk emberek között, és éppen ezért áldjuk meg és tesszük szent hellyé a megáldással, hogy az istennel való találkozásunknak legyen méltó helye…….Ahogy a múltban, hosszú évszázadokon keresztül ez a szent hegy is szent hely volt, mert a kápolna azzá tette, úgy ezután is ez a megszentelt kápolna szent hegyé teszi……. Hozzánőttek a hegyek Jézus Krisztushoz……Az Úr Jézus a Tábor hegy tetején változott el színében, ragyogtatta föl a kiválasztott három apostol előtt az Ö isteni valóságát. Ott mondta el azt Péter apostol, ami azóta is mindannyiunk számára lehet nagyon szép tapasztalat - Uram jó nekünk itt lennünk-  Ma is elmondhatjuk itt ezen a hegyen, Uram jó nekünk itt lennünk…… Szép és dicséretes dolog, hogy ez a kápolna újra épült és helye lehet ennek a nagy zarándoklatnak, amelyet évről évre megismételtünk és ahol világ magyarsága szépszámba mindig összegyűlhet…… ”

A szentmise után Antal Imre zenészeinek vezetésével táncra perdült a zarándok közösség. Jókedvű beszélgetések, koccintások,  falatozások folytak.

Néhányan bementünk a kápolnába, ahol spontán, közös éneklések, imádkozások alakultak ki. Egyszerre csak ott volt közöttünk a Szentlélek, eufórikus állapotba kerültünk, mindenki elkezdte testvériesesen ölelgetni a másikat boldogságában. Az Úr megnyilvánult, személyesen áldotta meg a kápolnát.

 

2014. augusztus 20. Szent István király ünnepén

              Platthy István

 

Tisztelt támogatóink!


A kápolna zsindelyezése elkészült! Az avatás előtt azonban még sok teendő akad.

Kaláka munkára várjuk ismét a jelentkezőket május 19-től és június első hetére!

Jezelntkezni lehet:
Esztány Zsoltnál:
Mobiltelefonszáma: +40/724/241-311 (Erdély),
e-mail címe: esztanyzsolt@gmail.com

Andrikó Lászlónál
Mobiltelefonszáma: +36/ 30 38-300-38


Jótékonysági Hangverseny DVDKedves Barátaink!
MolnarV


Örömünkre szolgál, hogy a Jótékonysági Hangversenyről a DVD-k elkészültek.
Ígéretünk szerint, mindenkinek, aki ott volt a hangversenyen, szeretnénk juttatni belőle.

Hogy a postai költségeket csökkentsük, az a kérésünk, hogy aki még nem kapta meg, személyesen áveheti a következő címen:
PÜSKI Könyvesház, 1013 Budapest, Krisztina krt. 26.
nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9-18; szombaton: 9 -13

A továbbiakban minden adományozónknak örömmel adunk belőle, csekk ugyanitt kapható.
Köszönettel:

Szabó Mihály
Egyesületi Titkár
NyilatkozatA 2000-es évek elején, társaságunkból, Platthy István ment fel, először egyedül a Szép-havasi kápolnaromhoz, hogy a nemzet sorsának a jobbrafordulásáért imádkozzék.
Később, folytatva az általa megkezdett hagyományt, csatlakozott hozzá a Magyar Hagyomány Műhely, két tucat emberrel, akik ott a magyar szent királyokhoz, a Szent Lélekhez és a Boldogasszonyhoz litániákat imádkoztak és egyházi népi énekeket énekeltek.
Mindaz, ami ott általunk történt, és azóta is történik, egyezik a Római Katolikus Egyház tanításával és beleillik a liturgiájába.
Egyesületünk megalakulásakor, céljaként „A gyimes-völgyi szakrális népi hagyományok gyűjtését, megőrzésének támogatását, az ezekkel kapcsolatos tárgyi emlékek, épületek megóvását, újjáépítését” jelölte meg.
Nem gondoltuk akkor sem, és ma sincs ez másként, hogy ez a kápolna, mely Isten segedelmével és oly sok ember, áldozatos munkájával és hozzájárulásával épül, valamilyen zavaros és különleges szertartások helye legyen.
Tiszta a lelkiismeretünk, mert sem az általunk nagyra becsült moldvai-, gyimesi csángókat, sem a székelyeket nem akarjuk eltéríteni az ősi szentháromságos hitüktől és ősi hagyományuktól. Éppen ellenkezőleg tőlük szeretnénk tanulni és általuk lélekben épülni. Az elmúlt évek során személyes barátságok szövődtek és örülünk, ha találkozhatunk velük, mert ez által erősödik az összetartozásunk és épül a hitünk.
Szándékunk, hogy a Szép-havasi kápolnát a magyarság egységének és egyesülésének szent helyévé tegyük. Mindent elkövetünk, hogy az általunk szervezett rendezvények, a Kárpáthaza minden magyarját egyesítse.
Tevékenységünket ahhoz a szellemiséghez és gyakorlathoz igazítjuk, amit Mindszenti József bíboros és Márton Áron püspök képviselt.
Egyesületünk, már megalakulásakor elhatározta, hogy a magánkezdeményezéssel és magán adományokból, kaláka munkával épülő kápolnát, a tulajdonjog megtartásával, használatra, a helyi római katolikus egyházi közösség rendelkezésére bocsátja.
Használatáról, az együttműködésről, a jogokról és kötelezettségekről, Egyesületünk és a Gyimesfelsőloki Római Katolikus Egyházközség írásbeli megállapodást köt.


Budapest, 2014.03.24.

Az Egyesület nevében:
Molnár V. József

Elnök

Köszönet a Jótékonyság KoncertértKedves Barátaink!

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket azért az érdeklődésetekért, amit a febr. 1.-i a kápolnaépítés támogatására rendezett, Jótékonysági Koncerttel kapcsolatban tanúsítottatok. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy előtte két nappal már kénytelen voltam többek jelentkezését elutasítani, mert a terem megtelt.
Elnézést kérek érte, de nem volt más választási lehetőségem. A koncerten részvevő vendégek száma, több mint 420 ember, még így is jócskán meghaladta a terem befogadóképességét. Csak úgy tudtuk az ülőhelyeket biztosítani, hogy számos pótszéket állítottunk be és még így is volt, aki állni kényszerült, mert elküldeni a megjelentek közül senkit sem akartunk .

Köszönet a közreműködőknek, Bárdosi Ildikónak, Bese Botondnak és tanítványainak, Berecz Andrásnak, a Budakeszi Bojtár Néptánccsoportnak, Danhauser Zoltánnak és gyermekeinek, Dóra Áronnak és tanítványainak, a Jánosi együttesnek, Maczkó Máriának, Molnár Miklósnak, Nyitrai Tamásnak, a Sebő Együttesnek és Vesztergám Miklósnak, akik magas színvonalú művészi teljesítményükkel tették felejthetetlenné az estét.

Nagyon köszönjük a beléptetést végzők és a ruhatárosok fáradságos munkáját.

Köszönjük Rumi Tamás installációját a kápolna képeivel.

Nagyon köszönjük Ákos Péter és barátainak a munkáját, amivel megörökítették az eseményt. A DVD, kb. április elejei elkészülte után, ígéretünk szerint, minden vendégünknek, szeretnénk ezt minél előbb eljuttatni.

Igyekeztem az elérhetőségeket pontosan feljegyezni, ha ennek ellenére valaki nem kapja meg, kérem, jelentkezzék a szabo_misi@freemail.hu e-mail címen. Anyagilag is nagyon sikeresnek tekinthető a rendezvényünk, mert a belépő és az adományok összesen 1,9 mill. Ft bevételt jelentettek. Úgy gondoljuk, hogy ezzel e segítséggel a kápolna pünkösd hétfői felszentelésének nem lesz semmi akadálya.

2014. február

Szabó Mihály
TitkárTörténelmi Székely Gyors 2014

Ismét megy Csíksomlyóra a pünkösdi zarándokvonat
Idén is különvonat indul a magyarság legnagyobb tömeget vonzó ünnepére, a csíksomlyói búcsúra és a Gyimesekbe.

A program, 2014. június 6-9.

Első nap, június 6. péntek
A Székely gyors különvonat a kora reggeli órákban indul Budapest-Nyugati pályaudvarról. Útvonal: (Budapest)-Szolnok-Püspökladány-Debrecen-Érmihályfalva-Nagyvárad-Kolozsvár-Dés-Gyergyószentmiklós-Madéfalva. Elhelyezés: felcsíki falvakban, székely-magyar családoknál, fürdőszobás házakban, félpanziós ellátással. A vasútállomásokon a szállásadók várják a vendégeket.

Második nap, június 7. szombat
A reggeli után indulás a szálláshelyek vasútállomásairól a csíksomlyói bucsúba. Érkezés a Csíkszereda vasútállomására, ahonnan a különvonat utasai gyalog vonulnak fel a Kis- és Nagy-Somlyó közötti nyeregben 1993-ban épített Hármashalom Oltárhoz, ahol részt veszünk a 12:30-kor kezdődő szentmisén. Egyénileg meglátogatható a Babba Mária szobra a csíksomlyói kegytemplomban. A késő délutáni órákban indulás vissza Felcsíkba. Vacsora a vendéglátóknál.

Harmadik nap, június 8. vasárnap
A reggelit követően a Székely Gyors az 1897-ben átadott Csíkszereda-Gyimesbükk vasútvonalon a Gyímesekbe, és a történelmi Magyarország határán álló vasúti őrházhoz indul. Madéfalvától az útvonal: Karakó-völgyhíd, Lóvészi alagút, Gyimesközéplok, Gyimesbükk, ahol a történelmi Magyarország utolsó vasúti határállomása van. A megérkezést követően elsétálunk az1629-ben emelt Rákóczi várhoz, a Kontumáci kápolnához, ahol szent misén lehet résztvenni, valamint a Tatros partján álló, a Budakeszi Kultúra Alapítvány kezdeményezésére 2008-ban felújított, MÁV-őrháznál zajló megemlékezések színhelyére. A késő délutáni órákban indulás vissza Felcsíkba. Vacsora a vendéglátóknál.

Negyedik nap, június 9. hétfő
A Székely Gyors a kora reggeli órákban indul vissza és Erdély északi vasútvonalán a (Madéfalva)-Gyergyószentmiklós-Dés-Kolozsvár-Nagyvárad-Érmihályfalva-Debrecen-Püspökladány-Szolnok útvonalon ér vissza Budapestre.

Az út teljes költsége /utazás, szállás, félpanzió/ : 59.900,- Ft/ fő

Az utazást idén a Baobab Travel utazási iroda szervezi!
Cím: 1061 Budapest, Király utca 16.
telefon: +36-1/475-0797 fax: +36-1/475-0798, e-mail: baobab@baobab.hu


Beszámoló a Kápolna építéséről július végénPünkösd előtti 10 napban elkészítettem másod magammal a Szentéj záró diadalívet, és Rostás László hozta csapattal, összezártuk az ablakok feletti téglasorokat, kívül befejeztük a befejezetlen árkádok kitöltését alulról és felülről, majd kibontottuk az állást.
Július 8.-án érkezett az első kalákás csapat Nyíregyházáról,  velük a falegyent készítettük el, és a külső ’napsugár’ díszsort félig.  A zalaiakkal ezt befejeztük, előkészítették a betonkoszorú helyét, megkötötték, és beöntöttük. A debreceniekkel elindult a kupola rakása.  
A jövő hétre ígérkező kecskemétiekkel esélyünk lett volna azt befejezni, és egyben a kőműves munkát, de ezt szerdán este visszamondták. Ezt nélkülük lassúbb tempóban de készíteni kell! 
A Tiszti segítségével beszéltünk a pályázat halasztásának a folyamatáról az illetékes személlyel, amelyet teljesítettem.
A tegnap az Árpád-házi Magyar Szentek Napjai Csíkrákoson című konferencia résztvevőinek mutattam be a kápolnát, mely során 28500 Ft és 100 lej adományt kaptunk, párhuzamosan még egy Budapesti ismerőseimből álló csoporttól egyetemben. Jelen volt Dr. Fehér András, Vesztergám Miklós, Rumi Tamás. Vesztergám Miklós felajánlott egy jótékonysági koncertet, akár itt (októberben tartózkodik itt) vagy ahol ezt neki megszervezik.

Nem tudhatom hogyan és kivel de Nagyboldogasszony napjára a kupolának kész kellene lennie, ami 14 raklap tégla beépítését jelenti. A kupolát körkörösen blokk téglasorokkal leterheljük, majd a tetejét tömör téglával födjük és több rétegben vízlevezető réteggel védjük az esetleges majdani ázásoktól. A szarvazatnál is nem csak statikai méretekkel számolunk, ami megszokott, hanem vaskos szarufákkal, az idő viszontagságaival szemben.
Egy méter vastag fallal indultunk a bedőlés végett, meg a díszsor kiülésévél az eresznél 1,60 m vastagságot értünk el. Ezzel csak érzékeltetem a munka mennyiségét, és azt a képzetet hogy sok évszázaddal dacoljon közös erőfeszítésünk.
A födés után is, sokféle munkálat lesz, az ablakkávák alsó kiépítése, a falak átcsiszolása, fugázás, padlóburkolat, oltár, ajtó. Lábazati kőburkolat külső oltár, régi falak rendbetétele (ráfalazása). Fontos számomra is a faanyag ésszerű felhasználása, a csűr is, viszont még anyagi forrásokat kell keresni rá, hogy ne váljék a kápolna építésének kiteljesedésének rovására. A kápolna Égi csatornán kapott engedélyt, hogy megépülhessen, s elindítója sok kegyelmi jónak, a magyarság egyesülésének, s egyben a Világ javára.

Csíkszentlélek, 2013. Július 27.
Esztány Zsolt
építésvezető, elnökségi tag

Széphavas a Duna TV műsorán


Kedves széphavasi zarándokok és aki nem lehetett ott!

A Duna TV által, a 2013 évi pünkösd hétfői zarándoklat alkalmával készített összeállítás, mely a televízió "Isten kezében" című műsorában került adásba itt tekinthető meg.Tisztelt Kápolnaépítők! Kedves Barátaink!A Széphavasi kápolna az idei pünkösd hétfőn is tovább elevenítette a régi hagyományt. Csángók, székelyek, magyarok együtt ünnepeltek vitték innen haza a Szentlélek lángját!

Idén az épülő káponla köré elhelyezett téglák nemzeti színü szallagjait, téglajegyként vihették haza az adományozni akarók. Ebből jelentős összeg gyűlt össze: 118 000 Ft, 832 Lej, 15 Euro. Ami 180 000 Ft, vagy 2400 Lej összesítve. Ha 500-an voltunk, akkor mindenki 10 db kisméretű téglát vásárolt meg, összesen 10 raklap ami az eddig beépített kisméretű téglamennyisége. Az Egyesület ez úton is köszöni a fontos segítséget!

A mise ideja alatt tomboló erős szélvihar sajnos magával sodorta az egyik kitűzött nemzeti lobogót. Épp azt, amely a Debreceni Magyarok Szövetsége ajándéka, Bereczki Antal kezdeményezéséből. 2012. dec. 21.-én Debrecenben szentelték meg, ráhímezve Szent Korona a Kárpátmedencében. Ezért is különösen sajnálatos, hogy azóta sem találjuk. Segítséget kérünk! Aki tud a lobogó hollétéről, esetleg látta merre sodródott jelentkezzen!


Köszönjük mindannyiunk jelenlétét az Ünnepkörön.Széphavas a Duna TV műsorán


Idén pünkösd hétfőn, a Duna televízió sátbja is forgatott a Széphavasi kápolnánál. Az ünnepségről készült összeállítás június 15-én szombaton déletőtt 9 óra körül kerül adásba az "Isten kezében" című műsorban.

Idén is pünkösdi zarándoklat a SzéphavasraÖrömmel értesítünk minden érdeklődőt, hogy 2013. máj. 20.-án, Pünkösd Hétfőn, idén is felzarándokolunk a Széphavasra. A zarándoklat vezetője: Molnár V. József


A Zarándoklat tervezett programja:

10:30 óra, gyülekezés Gyimesfelsőlokon, A szokásos helyen, a Fő út és a Ciherek patak sarkán.

11 óra Indulás a Széphavasra Útközben néhány helyen megállunk, Jóska bácsi beszél a gyimesi hagyományokról, imádkozás, ének

Kb. 14 óra érkezés a Széphavasra, rövid pihenő, elhelyezkedés a kápolnarom környékén

15 óra Koncelebrációs szentmise, a kápolna megáldása a helyi papok részvételével

16 óra Molnár V. József beszéde

16:30 Antal Imre vezette népzenei csoport műsora, agape

17:30 Indulás vissza Gyimesfelsőlokra a Ciherek patak völgyében

A magyarság újra egyesülésének megünneplésére szeretettel várunk minden határon inneni és túli magyar testvérünket.


Széphavas Egyesület


MOLNÁR V. JÓZSEF ÉS AZ PÜNKÖSDI ZARÁNDOKLATA2013.MÁJUS 16 – MÁJUS 21


2013.május 16. Csütörtök
Gyülekező reggel negyed 6-kor, indulás fél 6-kor a Dózsa György útról a Műcsarnok mögötti parkolóból. Golyó Tours buszával utazunk. Egész napos utazás rövid megállókkal Az esti órákban érkezünk GYIMESFELSŐLOKRA, majd elhelyezkedés a vendéglátó családoknál.

2013.május 17. Péntek
Buszos kirándulás a SZENT ANNA TÓHOZ . Visszafelé Csíkszeredán lehetőség adódik piaci bevásárlásra és pénzváltásra is.

2013. Május 18. Szombat
A keresztaljak hajnalban indulnak CSÍKSOMLYÓ FELÉ,a mi zarándokaink reggel fél 5 tájban csatlakoznak a Gyimesközéplok felől érkező Keresztaljához. A gyimesi – hágón, Székely falvakon keresztül Csobotfalva irányából érkezünk a Nyeregbe a Szentmise kezdetére. Aki a 32 km-es zarándokutat nem tudja gyalog vállalni , azt szombat délelőtt a busz beviszi a Pünkösdi Szentmisére Csíksomlyóra. Ugyan ez érvényes arra is, ha valaki nem szeretne virrasztani. Este a buszunkkal visszatérhet Gyimesfelsőlokra a szálláshelyére.

2013.május 19. Vasárnap
A virrasztás nehézségeit elfeledtető , a Szentlélek szabadító erejét meghozó NAPFELKELTE, és a Kegytemplomban megtartott Szentmise után 8 – fél 9 körül busszal indulunk vissza Gyimesfelsőlokra. Délre átmegyünk GYIMESBÜKKRE , ahol székely és csángó testvéreinkkel együtt várjuk a MAGYAR VONAT begördülését az állomásra és a felújított ŐRHÁZHOZ. Az EZERÉVES HATÁR és a RÁKÓCZI VÁR megtekintése után visszatérés a vendéglátó családokhoz.

2013.május 20. Hétfő
11 órakor indulás a SZÉPHAVASRA , A MAGYAROK EGYESÜLÉSÉNEK SZENTLÉLEK KÁPOLNÁJÁHOZ . A közös szentmise és litánia 15 órakor kezdődik és ha Isten is úgy akarja a kápolna felszentelésre is sor kerül !!! Út közben többször is érdekes előadást hallhatunk Molnár V Jóska bácsitól a Kápolna történetéről , a Szent László virágról, valamint a ritka, csak Pünkösdkor nyíló, egyedülálló orchideafajtáról a Boldog Asszony Papucsáról. A hegytetőn a Kápolnánál valóban ISTEN TENYERÉN ÉREZZÜK MAGUNKAT !

2013,május 21. Kedd
A hajnali órákban indulunk haza.Útközben lehetőség adódik sajt, méz, lekvár, pálinka és gyönyörű kézműves termékek vásárlására.Budapestre érkezés a kora esti órákban.


Az utazás költsége : 25.000.- Ft melyből az előleg 15.000.- Ft
A biztosításról kérem mindenki maga gondoskodjon!

Elhelyezés: Gyimesfelsőlokon csángó családoknál.
Egy éjszaka 2000-2500 Ft / fő ,kérhető reggeli és vacsora is mely szintén hasonló összeget tehet ki.
Mielőbbi jelentkezésüket szeretettel várja : Hárs Klári +36-20 -7700 -773

Beszámoló az építkezés pillanatnyi állapotárólNovemberre a kápolna falai elkészültek (képek a galériában láthatók). A kezdődő esőzések miatt azonban az építkezést be kellet szüntetni. Félő volt ugyanis, hogy a falazat nem tud kiszáradni a fagyok beállta előtt. A meglévő részek letakarásra kerültek.
A munkák tavasszal a tetőszerkezet építésével folytatódnak.

2012 novemberMagyarság ügyéért elkötelezett barátaink!Gyimesfelsőlok feletti Széphavason épül a kápolna!

Esztány Zsolt építésvezető családjával, folyamatosan kint tartozkodik a hegytetőn. Sátorban alszanak, pedig hajnalanta már 1-2 fokra csökken a hőmérséklet! Szükség van az áldozatra, hogy a fagyok beköszönte előtt elkészülhessen a falazás, majd fedél alá kerülhessen még a havazások előtt.

Zsolt írta:
"a nehezebb boltozott részek elvégződtek. Kevesebb mint fele van a falazásból (időre). Hétfőn kedden 10-en jönnek Debrecenből, Paks, Pécs, Nyíregyházáról. Hátha velük elvégezzük.... ...folyamatosan jelen vagyunk és építjük és várjuk a testi, anyagi, lelki szellemi támogatást, mert most van szükség rá!"

A szeptember 18-i állapotról a galériában láthatók képek.

Beszámoló a kápolna építési munkálatairólKedves jó szándékú, a Széphavas ügyét áldozattal szolgáló testvéreink!
érme


A pünkösdi búcsút követően elkészült a régészeti ásatás a Hargita Megye Tanácsa költségére. Ennek eredményeként előkerült II. Rudolf magyar király 1584-es ezüst pénzérméje. Az ásatás dokumentációja teljes terjedelmében innen tölthető le, román nyelvű PDF formájában.
Dr Jakubinyi György Gyulafehérvári érsek Széphavas Egyesülethez címzett levele itt tekinthető meg.

E feltárást követően megadták az építkezési engedélyt. Továbbá sikeresen pályázatunk támogatásokra: Magyarország Külügyminisztériumának KÜM-2012-1 kódszám alatt tavasszal kiírt pályázatán 1 000 000 Ft-t nyertünk, illetve a Szerencsejáték Zrt. pályázatán 250 000 Ft. Az előbbit csak a kápolna elkészülte után utalják a számlánkra.
útkotrás


Tavaszi hómenéssel kalákában az 5 km hosszú földutat jártuk végig, kézi szerszámokkal a felgyűlt vizeket leárkoltuk, sőt még havat is takarítottunk, hogy lánctalpas útgyaluló tudjon dolgozni.

A tégla 70 %-a van megvásárolva és a helyszínre szállítva kalandos körülmények között. Az erdőkitermelő (TAF) gép egy helyi vállalkozó jóvoltából, hordja fel a téglát 3 nap. Maga a gép sem bírja a meredek részeken, ott kötélből húzza ki. Video felvételek a szállításról itt tekinthetők meg: 1 2 3

téglavontatás


Ez a Széphavas!...

A vizet 3 km-ről hordjuk lovas szekérrel (ha van fogat), 200 liter megy be a falazatba napi adagként. Kint az alapok mellett sátorban pihenünk éjszaka (aki nem fél a medvétől), mert hamarabb kél a nap fent a hegyen, s aki ébren várja azt meghálálja. Bárki kezében a kőműveskanál jól áll itt fenn a hegyen, és pontosan meg is találja helyét a téglának a kápolna falazatában, ha megvan a kellő alázata és elszántsága (s nem több). Aki ezt hozza szándékával, azt a 'hegy megfizeti' egy életre. Még el sem köszönnek, már szervezik a következő alkalmat...
építés
24 munkanapot számolok a falazáshoz 6 személlyel (nem kőműves). Aki jön legyen neki saját falazókanál, kőműves kalapács, gumi kalapács, vízmérték, kesztyű, és hideg szél ellen, gyenge esőben, erős napsütésre, ruházat. Hideg, meleg étkezést a közösből oldjuk meg, amíg nem változik valami. Szeretettel várunk mindenkit ki építeni szeretné a Szentléleknek szentelt magyar összefogás keresztelő körkápolnáját a Szép havason 'a világ tetején'! Jövőt építünk befalazott áldozatunkkal.

Szeretettel, Esztány Zsolt építésvezető, egyesület elnökségi tagja

2012. augusztus 18. Nagyboldogasszony nyolcadaKedves Barátaink!
A 2012. évi széphavasi zarándoklatról készült képes hangos összeállítások az alábbi linkeken tekinthetők meg:

Platthy István első beszéde
Molnár V. Jóska bácsi első beszéde 1/2
Molnár V. Jóska bácsi első beszéde 2/2
Molnár V. Jóska bácsi második beszéde
Molnár V. Jóska bácsi harmadik beszéde
Szentmise a kápolna romoknál 1 rész
Szentmise a kápolna romoknál 2 rész
Zarándoklat a Széphavasra ismét!Örömmel értesítünk minden érdeklődőt, hogy 2012. máj. 28.-án, Pünkösd Hétfőn, idén is felzarándokolunk a Széphavasra. A zarándoklat vezetője: Molnár V. József


A Zarándoklat tervezett programja:

9:30 óra, gyülekezés Gyimesfelsőlokon, A szokásos helyen, a Fő út és a Ciherek patak sarkán.

10 óra Indulás a Széphavasra Útközben néhány helyen megállunk, Jóska bácsi beszél a gyimesi hagyományokról, imádkozás, ének

Kb. 13 óra érkezés a Széphavasra, rövid pihenő, elhelyezkedés a kápolnarom környékén

15 óra Koncelebrációs szentmise, a kápolna megáldása a helyi papok részvételével

16 óra Molnár V. József beszéde

16:30 Antal Imre vezette népzenei csoport műsora, agape

17:30 Indulás vissza Gyimesfelsőlokra a Ciherek patak völgyében

A magyarság újra egyesülésének megünneplésére szeretettel várunk minden határon inneni és túli magyar testvérünket.


Széphavas EgyesületKALÁKÁZÁSI lehetőség!Nekifogtunk a széphavasi kápolna építésének!

MolnarV
MolnarV

Az önkéntes munkacsoportok szerveződésével kapcsolatban aktuális információról érdeklődjön:
Erdélyben: Esztány Zsoltnál:
Mobiltelefonszáma: +40/724/241-311,
e-mail címe: esztanyzsolt@gmail.com

Magyarországon: Andrikó Lászlónál
Mobiltelefonszáma: +36/ 30 38-300-38

Segítségeteket előre is köszönjük:
Széphavas Egyesület vezetőségeKedves Barátaink, Támogatóink!

Tisztelettel tájékoztatunk benneteket a Széphavasi Kápolnaépítés legújabb fejleményeiről:

 

Elnökségi határozat (Kivonat)

A Széphavas Egyesület vezetősége, 2011. szeptember 20.-án ülést tartott, melyen áttekintette a Szép Havasi Emlékhely építésével kapcsolatos helyzetet.

Jelen vannak az alulírottak.

1. Az Egyesület vezetőségének jelen lévő tagjai sajnálatukat fejezik ki, hogy az emlékhely építési engedély még mindig nincs meg, és értetlenkedve áll a helyzet előtt, hogy a terv 2010. áprilisi elkészülte után, lassan másfél évvel, még azt sem lehet megmondani, hogy mikor lesz érvényes építési engedély. Kérjük az Egyesület társelnökét Gergely Istvánt és Esztány Zsolt vezetőségi tagot, hogy minden törvényes eszközzel, ismeretségeit és kapcsolatait igénybe véve hasson oda, hogy ez mindannyiunk számára már igen kényelmetlen helyzet, az építési engedély mielőbbi megszerzésével szűnjön meg...

2. Az Egyesület vezetősége, az ügy iránt érzett felelősségétől vezérelve, és azt felismerve, hogy az építési munkák szervezése és bonyolítása Budapestről lehetetlen, arra az elhatározásra és döntésre jutott, hogy a későbbiekben, a már jelenleg is a helyiek rendelkezésére álló meghatalmazással élve, (Gergely Istvánnak teljes felhatalmazása van az egyesület nevében eljárni és a bankszámláról kifizetést eszközölni, Esztány Zsoltnak pedig a munkák szervezésében önállóan eljárni), önállóan kell, hogy szervezzék és bonyolítsák az építési munkát. Természetesen mi Budapesten továbbra is folytatjuk az ügy népszerűsítését, az internetes honlap, új hírekkel való folyamatos feltöltését, közös kezdeményezésünk különféle sajtófórumokon való széleskörű megismertetését és az adományok gyűjtését, melyet az eddigi gyakorlatnak megfelelően az itteni bankszámláról átutalunk a csíkszeredai számlára. Magától értetődő, ha valamiben segíteni tudunk, vagy valami olyan kérdés merül fel, amit az építésztervezővel meg kell beszélni, akkor ezekben is készségesen állunk rendelkezésre...

Külön köszönjük a kápolnaépítéshez nyújtott lelkes és nagyvonalú támogatásaitokat.

Tájékoztatásotokra közöljük még, hogy 2011évben, nov. 10-ig

1.130.048,-Ft

érkezett.

Jelenleg az UniCredit Bankban,

480.495,-Ft

van. Ez év végén részletes tájékoztatást nyújtunk az évi bevételekről és kiadásokról.

 

Molnár V. József Egy. társelnök

Dr Hargitay András vezetőségi tag

Tamás Gábor építész tervező

Szabó Mihály egy. titkár

 

 


ÁRVERÉS!


Kedves Barátaink!

Örömmel hirdetjük, hogy Esztány Zsolt csíkszentléleki fafaragó művész barátunk jóvoltából és felajánlásával egyesületünk ajándékba kapta az alábbi képen látható, gyönyörűen faragott és igen igényesen elkészített bölcsőt.

Zsolt azzal a szándékkal tette mindezt, hogy az eléggé nem értékelhető építésvezetői munkája mellett, melyet a Széphavasi Kápolna építés területén térítésmentesen végez, a képen látható bölcső elárverezéséből befolyt összeggel is szeretné támogatni a kápolna építés munkáit.
bolcso
Ezért a képen látható bölcsőt, 50.000, Ft-os kikiáltási áron, árverezésre bocsátjuk.

Aki gyermeke számára megvásárolja ezt a remekművet, akkor az a gyermeke számára nemcsak egy szép ringó bölcsőt kap, melyben, éppen Zsolt beszámolója szerint, nagyon szeretnek aludni a saját gyermekei is, hanem egy olyan ügyet támogat, mely a magyarság egységét és együvé tartozását szimbolizáló kápolnaépítés ügyét is támogatja.

A licitek fogadását és nyilvántartását Szabó Mihály, egyesületünk titkára telefonon végzi, (+ 36/30/ 2308-560). A licitálás az első ajánlat megérkezésével indul és ettől kezdve, egy hónapig tart. Az ajánlattevők mindezekről a telefonhívás alkalmával kapnak tájékoztatást.

Nagylelkű felajánlásaikat, az egyesületünk nevében köszöni:

Molnár V. József Egyesületi társelnök


Kedves Támogatóink! A bölcső sikeresen elkelt! Az ebből befolyó összeg a kápolna építési munkálataira fordíttatott! Köszönjük!

Korábbi szokásunknak megfelelően, ismét beszámolunk a kápolnaépítéssel kapcsolatos ügyek jelenlegi állásáról.


A tavasszal árajánlatot kértünk három erdélyi építőipari vállalkozástól, hogy nagyságrendileg lássuk, milyen költségekkel kell számolnunk a jövőben. Mivel ez olyan jelentős összeg, amire jelenleg nincsen fedezet, még akkor sem, ha a munkák egy részét természetbeni adományként megkapjuk, ezért az egyesület vezetősége elképzelhetőnek és elfogadhatónak tartja azt a lehetőséget, hogy a kápolnaépítés, az anyagi lehetőségeknek megfelelően, több egymást követő lépésben valósuljon meg.
Ezek a következők:
1. A körkápolna felépítése, tetőszerkezettel, dránica fedéssel + külső oltár.
2. A régi kápolna falainak a tervezett szintre való felépítése, a környezet rendbetétele.

Az egyesület számláján jelenleg, (2011. jún. 30.):
6314,- Lei, (ez kb. 423.000,- Ft) van Csíkszeredában és
167.000,- Ft van a Budakeszi UniCredit Bankban.

Ezekből kerülnek még kifizetésre az építési engedéllyel kapcsolatos további költségek. Sok jó szándékú, elsősorban természetbeni felajánlásra kaptunk ígéretet, ezek összehangolása a nyáron, Jóska bácsi és Tamás Gábor tervezett gyímesi látogatása alkalmával megtörténik. De továbbra is jelentős összeg hiányzik, olyan költségekre, amiket mindenképpen ki kell fizetnünk. Így továbbra is várjuk azon emberek nagylelkű adományait, akiknek fontos a magyarság egységét jelképező helynek az újjáépítése.

Az egyesület vezetősége egyöntetűen azon a véleményen volt, hogy a helyi törvények, és előírások betartásával kell, hogy a kivitelezés történjék, mert templom építéséről van szó és nem szabad semmilyen támadási felületet adni. Építési engedély helyzetéről jelenleg annyit tudunk mondani, hogy a helyzet sokkal bonyolultabb, mint gondoltuk. A hatóságok részéről rosszindulatot nem tapasztaltunk, de a szabályokat és előírásokat mindenki gondosan betartja, és ez meglehetősen lassítja az engedélyeztetés folyamatát.

A zarándoklat során többektől kaptam kérdést, a csíkszépvíziektől kapott, és a faszerkezet céljait szolgáló fa sorsáról. Itt és most, megnyugtatok mindenkit, hogy a faanyagunk Ferenczi Attila, rönkházépítő vállalkozó telephelyén, Gyergyóújfaluban biztonságban van. A fa nagy része lehántolva, favédőszerrel kezelve és fényvédő hálóval letakarva, mintaszerűen felbálázva várja a feldolgozás megkezdését. Kisebbik részét valamilyen formában értékesíteni fogjuk, az ebből befolyó összeg szintén a kápolnaépítést fogja szolgálni.

Külön köszönet Esztány Zsoltnak, aki az építési engedéllyel és az építéssel kapcsolatos ügyeket olyan lelkiismeretesen intézi, valamint Lux Istvánnak, aki a csíkszeredai pénzügyeinket, nagyon gondosan kezeli.

Bízunk benne, hogy a Jóisten az arra alkalmas időben, elkötelezett emberek által megteremti a kápolnaépítés feltételeit, addig meg mindannyian, a magunk helyén és körülményei között, tesszük a dolgunkat.

2011 júlis 11.

Szabó Mihály
Egyesületi titkárBeszámoló a Széphavasi Kápolna építés munkálatairól

Kedves Barátaink, Tisztelt Adományozók!

Úgy gondoljuk elérkezett az idő, hogy ismét megosszunk Önökkel néhány újabb fejleményt, ami a legutolsó híradásunk után történt. Az első és legfontosabb előrelépés az volt, hogy Ákos Péter és Horka segítségével, mint láthatják, létrehoztunk egy önálló honlapot a világhálón. Köszönet az eddigi áldozatos munkájukért, amire a továbbiakban is igény tartunk. Ezen a fórumon közvetlenül tarthatjuk a kapcsolatot a tevékenységünk iránt érdeklődőkkel. Ezen a honlapon már látható, hogy a Budakeszi Kultúra Alapítvány eddigi segítségét megköszönve, a pénzadományok gyűjtésére önálló bankszámlát nyitottunk. Mivel a Budakeszi Kultúra alapítvánnyal lezárult az együttműködésünk közzéteszünk egy kis beszámolót az eddig gyűjtött adományokról és azok felhasználásáról.

A 2008. október 14. és 2011. január 31.-e közötti időszakban

197 adományozónktól a befolyt összeg:
2-372.297,-Ft volt.
A korábbi beszámolókban már részletezett munkákra kifizettünk:
2.288.342,- Ft-ot,
A már az új számlán jan. 31.-én
82.800,-Ft,
a csíkszeredai bankban,
866 LEI van.

Mint a fenti számokból látható, a további munkák kifizetéséhez ugyancsak szűkösek a lehetőségeink így továbbra is várjuk azon adományozók befizetéseit, akinek fontos, hogy a magyarság újraegyesülésének és egységének ez a szimbóluma felépüljön. Most kaptuk a hírt, hogy egy gyimesfelsőloki erdésztől kapunk ajándékba 200 db fenyő facsemetét, melyeket, amint az idő engedi a telek határára az ugyancsak helyi gazda, Szabó Károly vezette kaláka be fog ültetni. Továbbra is várjuk az önkéntes munkára jelentkezőket, a korábbiaknak megfelelően, a munkák szervezését Esztány Zsolt végzi. Elérhetősége: mobil: + 40/724/241-311, e-mail: esztanyzsolt@gmail.com A hivatalos építési engedélyhez szükséges rendezési terv elkészült, be lett adva a hivatalos helyre. A végzés kb. március közepére várható. Ezután kerül beadásra a végleges építési engedély, melynek engedélyezése, kb. április végére várható. Remélhetőleg addigra összegyűlik még a szükséges pénz és a jó idő beálltával, elkezdődhetnek a munkálatok. Terveink szerint az építést a kis körkápolna építésével kezdenénk és a Pünkösd Hétfői zarándoklatunkon remélhetően már ezen munkálatok előrehaladásának lehetünk a tanúi.

2011 febr. 16.

Szabó Mihály
Egyesületi titkár
2011. február 13-án az MR1-Kossuth rádió "Vasárnapi Újság" műsorában Molnár V. József, Szabó Mihály és Hargitai András beszéltek a Széphavasi kápolna építéséről. A beszélgetés itt hallható. (12'):

FELHÍVÁS
Szép Havas-i emlékhely építése


Kedves Barátaink!

Mint ahogy időről-időre eddig is megtettük, most is szeretnénk tájékoztatást nyújtani a szép havasi emlékhely építési munkálatainak állásáról.
A Szép Havas környékén területtel rendelkező telektulajdonosok, Bodor Andrei, Bodor János György, Bodor Ecaterina, Tankó Eszter, Szabó Károly, Bogos Paraschiva és Póra Páll Mátyás nagylelkű ingyenes adományaként, vagy jelképes összeg fizetésével, az egyesületünk a templomrom környékén egy kb. 4 hektáros terület birtokjogát, szerezte meg. Erre az építési engedély megszerzéséhez feltétlenül szükség volt. Ezután a hét telekrészt egy hrsz. alatt egyesíteni kell, majd a templomrom közvetlen környezetét ki kell vonni a mezogazdasági művelési területből. Ha ez meg van, akkor lehet, az un. urbanisztikai bizonylatot megkérni, melyben meghatározzák az építési engedély kiadásának a feltételeit. Csak ez után lehet, az építési engedélyért folyamodni. Szóval, benne vagyunk a bürokrácia hálójában.

Az ügy előrehaladása érdekében, egyesületünk vezetősége, Molnár V. Jóska bácsi vezetésével látogatást tett Csíksomlyón, Gyergyóban a famunkálatokat végző Ferencz Attilánál, és a Gyimesben is több emberrel tárgyaltunk, többek között Tímár Zsombor felsőloki polgármesterrel.

Külön örömünkre szolgál, hogy meg tudtunk állapodni Esztány Zsolt építésszel, aki Csíkban lakva, helyben tudja szervezni és irányítani az emlékhely építésének a munkálatait. Tehát minden ezzel kapcsolatos kérdésekben ő tud pontos felvilágosítást adni. Így ő szervezi és irányítja az un. kalákában végzett munkálatokat és tájékoztat benneteket a szálláslehetoségrol is.
Elérhetosége: mobil: + 40/724/241-311,e-mail:esztanyzsolt@gmail.com

Az építési engedély megléte előtt csak olyan munkát tervezünk végezni, amelyik legálisan végezhető. Ilyen, pl. a kő kitermelés és gyujtés a környékről, mert a már remélhetőleg az általatok ismert terv szerint, tekintélyes mennyiségu kőre lesz szükség és nem mindegy, hogy ezt a környékről be tudjuk-e gyűjteni, vagy oda kell szállíttatni.
Ha valaki ebben részt kíván venni, a részletek megbeszélésére vegye fel a kapcsolatot Esztány Zsolttal.

Mivel a pénzügyi lehetőségeink igen szűkösek, sem az utazási- sem az ottartózkodás költségeihez egyesületünk nem tud hozzájárulni. Annak, aki ilyen feltételek mellett is vállalja az ügy érdekében a munkát, és az ezzel járó költségeket, annak nagyon köszönjük.  

2010. 07.22.
Beszámolunk a Szép-havas kápolna építési munkáiról

2009-04-08

Ígéretünknek megfelelően, ezúton tájékoztatunk minden barátunkat és nagylelkű adományozónkat a Szép-havas kápolna építési munkáiról.

Végre hivatalosan is bejegyzésre került Csíkszeredán, az "Asociata Széphavas", nevű egyesület, Kájoni János u.1. 530204 Csíkszereda. Így az egyesület most már, minden aktuális ügyben, jogi személyként léphet fel. Képviseletét Erdélyben Gergely István, Tiszti, az egyesület társelnöke látja el.

Az adományok gyűjtése, a Budakeszi Kultúra Alapítvány segítségével folyik, eddig közel 1 millió Ft gyult össze, melyből kifizettük a fakitermeléssel és szállítással kapcsolatos költségeket. A kápolna végső költségéről egyelőre nem tudunk összeget mondani, mert a végleges építési tervek elkészítése és a kivitelezés szervezési munkái most vannak folyamatban.

A helyszínen a régészeti feltárás, legalább három építési fázisról tanúskodik. Az első, legrégibb építmény, a földsugárzási mérések szerint, körtemplom volt, amelyet később hajós templommá építették át, majd ezt bővítették. A helyszíni bejárások és mérések alapján mindenki egyöntetű véleménye volt, hogy itt a körtemplomot kell felépíteni, és környezetét méltó módon rendezni.
A gyimesi táj e pontja, a Szép-havas, nevében is hordozza, kivívta az itt élő emberek csodálatát. Nehéz a természet ily áradó szépségéhez még valamit hozzátenni, épp ezért úgy gondoltuk, hogy a természet nagyszerűségéhez illeszkedően, a Szentlélek házát a gyimesekre jellemző egyszerűséggel és szerénységgel építjük újjá. Jóllehet a kápolnához és környékhez több Szent Lászlóhoz köthető legenda van, a templom titulusa a Szentlélek volt.

Mivel az előzetes elképzelések szerint a kápolna, az ősi építési szokásoknak megfelelően fából készül, a kivitelezési munkálatok az építőfák kiválasztásával és lebélyegezésével kezdődtek. A nem kis mennyiségu, és értékű faanyagot, Csíkszépvíz polgármesterének, Ferenczi Tibornak a támogatásával, a Szépvízi Erdő Közbirtokosság adományként ajánlotta fel, Gyimesfelsolok határában lévő erdorészből. Szép példáját adva, annak, hogy a helyiek magukénak érzik a kezdeményezést.
A megfelelő fákat, Szép-havas lábánál, a Közbirtokosság és az erdészet emberei válogatták ki, és a gyimesi hagyományoknak megfelelően, Karácsony és Vízkereszt között, fokolták, majd vágták ki.
A fákat az erdőből helyi gazdák az út mellé szállították, majd teherautókkal nagy részét, Gyergyóújfaluba, Ferenczi Attila rönkházépíto, kisebb részét, Antal András gyimesfelsoloki fafeldolgozó vállalkozók telephelyére szállították. Itt, nagy részben kaláka munkában, háncsolásra kerülnek, és megkapják a szükséges favédő kezelést. Mivel ezeket a fákat mesterséges szárításnak nem szabad alávetni, csak természetes száradás után, kerülhetnek megmunkálásra. Köszönettel említjük meg, hogy a szállítás négy fuvarjából a szállítási vállalkozó, az ügyre való tekintettel kettőt ingyen teljesített.

A Gyimesfelsoloki Önkormányzat segítségével a kápolnarom környékén, egy az egyesület nevére bejegyzett terület kialakítását tervezzük. Ehhez az önkormányzat megkereste a terület jelenlegi birtokos gazdáit, hogy a szükséges telekrészt térítésmentesen, vagy jelképes összeg ellenében bocsássák az egyesület rendelkezésére. Erre tőlük ígéretet kaptunk. Köszönet érte.

Idén a templom alapjainak elkészítését és a környezet megfelelő kiépítését tervezzük. Az elképzelések szerint, az alapfaletételt a szokásos pünkösdhétfoi zarándoklat alkalmából tervezzük.
A már hagyományos zarándokmenet június 1-én, Pünkösdhétfon, Molnár V. Jóska bácsi vezetésével, reggel 9 órakor indul a Ciherek patakának a foútba való torkollásától.

Nyáron történik a tereprendezés, az útjavítás, a kerítésépítés, a templom kőalapjának elkészítése, a szabadtéri oltár elhelyezése, a fás ligetek kialakítása. Az ősz folyamán a faanyag megmunkálása történik, részben kalákában, részben szakemberek bevonásával.
Elozetes elképzeléseink szerint a templom kis alapterületu, így nem alkalmas nagy tömegek befogadására. Nagyobb közösségi alkalmakkor az Isten tisztelete, a közös ima, a templom körül zajlik. A templom elé szabadtéri oltár kerül, távolabb facsoportokat ültetünk, a helynek megfelelo fákból és cserjékbol. Ez a nagyobb kör lesz a tájtemplom élo határa.
Ha a terv elkészül, és engedélyezi a megfelelő hatóság, e fórumon is közzéteszünk egy látványtervet.

Még egyszer köszönjük a nagylelku adományozók pénzadományait, és tisztelettel kérjük, hogy a nagyon nehéz gazdasági helyzet ellenére, aki teheti, és akinek fontos a magyarság e szakrális védelmét ellátó kápolna újjáépítése, valamint a külső- és a belső Magyarországon élok összefogása, az adományával, vagy munkájával járuljon hozzá kezdeményezésünk sikeréhez.


A munkák állásáról, idoközönként a www.naput.hu, a www.karpathazanemzetorseg.hu , és a www.budakeszikultura.hu  honlapokon rendszeres tájékoztatást adunk.
Személyes információ és csekk küldés: Szabó Mihály, egyesületi titkár: 30/2308-560


Köszönettel:
Széphavas EgyesületKözépkori kokápolna újjáépítésébe kezdtek Erdélyben

2008-11-04

A Szép-havas csúcsa:  1339 m

A legendák közül, ami leginkább meggyökeredzett itt a gyimesiek körében, az a Szent László legendavilág. A Szent László-mondakört az magyarázza, hogy Szent László Erdély védőszentje volt, a székelyek szintén védőszentjükként tisztelték, a középkorban a székelyföldi templomok északi falán megfestették a hozzá kapcsolódó történeteket. A Szent László - legendák továbbélésének egy egészen konkrét tárgyi objektum is alapot szolgáltatott: a Csíkból Gyimesbe átvezeto hágó közelében, az ún. Szép-havas tetején egészen a XIX. századig létezett a Szent László-kápolna, ahol intenzív vallásos élet zajlott. A moldvai csángók csíksomlyói búcsújárások alkalmával mindig útba ejtették ezt a bizonyos kápolnát. A múlt század harmincas éveiben a kápolna falai - szemtanú elmondása alapján - még mellmagasságig értek.

Orbán Balázs így ír errol

"A gyimesi szorosba vezető út régen e hegytetőkön vonult el; veszélyes út, hol gyakran elfagytak az útasok s éhes farkasok által üldöztettek; még most is rémtörténeteket beszélnek az öregek e vészes útról; ...A régi útnak elgyepesedett vonalát követve a Réczéd és Laposhavas lankáján egy óra alatt a Széphavas tetejére értünk, hol egy másik kápolnának látszanak még jelentékeny romjai.

Ez 26 lépés hosszu, 8 lépés széles épület volt, félkör apsisu szentélye a hajó széleségével bir, illetőleg annak minden megszakadás nélküli folytatása, nyugatra néző homlokzata még 7 láb magasságban fennáll, más oldalain is a 3 láb vastag falak még 4-5 láb magasan állva, daczolnak az idővel. Ennyi maradvány van e szent romokból, melyek még alig egy század előtt bucsujárók áhitatos énekeit viszhangozták, melyek a honkivüli magyaroknak a honban levőkkel való összeköttetésének, testvéri találkozásának voltak minden évben felkeresett gyülpontjai; azon szent palládium, mely a hontól elszakadtakat e haza szeretetében, az őshazához való ragaszkodásban megtartá, mely a vallás szent malasztjával, a hit erős kötelékével fuzé e hazához künn levo, idegen földre települt testvéreinket; mert ezen - a Szent Lélek tiszteletére szentelt kápolnához gyült össze pünköstkor minden évben a kilencz moldovai székely (csángó) falu lakossága, fehér öltönyben, arany himzett fehér zászlókkal, s énekelve: "Zeng az erdő, zúg a levele Mária örömére" jöttek ide, hol a csíki testvérekkel találkozva, zászlóikat összeérintve, mentek Csík-Somlyóra bucsura, visszatértökkor pedig az egész nép és deákság elkisérte idáig, hol miséztek, mulattak, s jövő évre találkozást adva egymásnak, érzékenyen bucsuztak el a távozó rokonoktól. ...

...Szép és meghatók voltak a testvériség ünnepei és üdvösek, mert a nemzetiségnek voltak védvei, de 1744-ben a veszteglő intézetek felállitásakor betiltatott a moldovai csángók kijárása; ekként kiméletlen kezekkel tépetett szét azon szent kötelék, mely idegen földön lévő testvéreinket egybefüzé a hazával, és a szentély, a hazafiasság ez őrtornya, összeomlott feledett rommá változott át, azzal egyszersmind elszakittattak tőlünk a haza emlőin oly szeretettel csüngő testvéreink; de a mostoha idők ne feledtessék el őket, ne, mert a végveszélytől megmenteni, s a szeretet kötelékével ujból e hazához csatolni parancsolja az észszerü kötelesség érzete mellett a hazának intőszava is." (Orbán Balázs: A Székelyföld leírása - XV. Szépvíz és környéke )

"A rom köveit később a bükklokai románok szállították el, a kápolna bútorzatát és szent kellékeit Szépvízen őrzik" - tudhatjuk meg Gál Péter Józseftol.

Kápolna már nincs, de a hagyomány megmaradt

A múlt század kilencvenes éveinek eleje óta Berszán Lajos, Gyimesfelsolok plébánosa, a táltoskirály napján a kápolna romnál évente szentmisét celebrál. A kétezres évek elejétől pedig a Magyar Hagyomány Muhelye és a csatlakozó zarándokok tartanak itt litániát minden pünkösdhétfon: a Szent Lélekhez, Szent Istvánhoz, Szent Lászlóhoz, a Boldogasszonyhoz könyörögve, a nemzet sorsának jobbulásáért.